Xilanh bàn trượt SMC MXS

Xilanh bàn trượt SMC MXS

Xilanh bàn trượt SMC MXS

Thông số sản phẩm:

Model

MXS 6

MXS 8

MXS 12

MXS 16

MXS 20

MXS 25

Lưu chất

Không khí

Phương thức hoạt động

Hành độn kép

Áp suất sử dụng tối đa

0.7 MPa

ÁP suất sử dụng tối thiểu

0.15 MPa

Nhiệt độ môi trường và chất lỏng

-10 ~ 60 °C

Tốc độ piston

50 ~ 500 mm/s

Bộ đệm

Đệm cao su (tiêu chuẩn)

Bôi trơn

Không cần

Kích thước đầu vào

M3 x 0.5

M5 x 0.8

Rc 1/8