Xilanh bàn trượt SMC MXY

Xilanh bàn trượt SMC MXY

Xilanh bàn trượt SMC MXY

- Thông số sản phẩm:

Model

MXY6

MXY8

MXY12

Kích thước lỗ

6

8

12

Kích thước cổng đường ống

M5

Lưu chất

Không khí

Phương thức hoạt động

Hành động kép

Áp suất vận hành

0.2 ~ 0.55 MPa

Áp suất thử nghiệm

0.83 MPa

Nhiệt độ môi trường và chất lỏng

-10 ~ 60 °C

Tốc độ piston

50 ~ 400 mm/s

Nút chặn kim loại: 50 ~ 200 mm/s

Bộ đệm

Đệm cao su

Giamr chấn (không áp dụng cho MXY6 và MXY8)

Không có (với nút chặn kim loại)

Bôi trơn

Không cần bôi trơn

Điều chỉnh hành trình

Tiêu chuẩn

Phạm vi điều chỉnh hành trình

Đệm cao su

0 ~ 5mm

Đệm thủy lực

-

-

0 ~ 15mm

Nút chặn kim loại

0 ~ 5mm

Công tắc từ

Công tắc mềm (2 dây, 3 dây)

Công tắc cứng (2 dây, 3 dây)

Công tắc cứng 2 màu (2 dây, 3 dây)

Dung sai hành trình

0 ~ 1 mm