Xilanh 3 trục SMC MGP Series

Xilanh 3 trục SMC MGP Series

Xilanh 3 trục SMC MGP Series

Thông số sản phẩm:

Kích thước lỗ khoan (mm)

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

Hoạt động

Hành động kép

Lưu chất

Không khí

Áp suất thử nghiệm

1.5 MPa

Áp suất vận hành tối đa

1.0 MPa

Áp suất vận hành tối thiểu

0.12 MPa

0.1 MPa

Nhiệt độ môi trường và lưu chất

-10 ~ 60 °C (không đóng bang)

Tốc độ piston

50 ~ 500 mm/s

50 ~ 400 mm/s

Bộ đệm

Đệm cao su ở 2 đầu

Bôi trơn

Không cần bôi trơn

Dung sai hành trình

0 ~ 1.5 mm