Xilanh khí nén SMC CS1 Series

Xilanh khí nén SMC CS1 Series

Xilanh khí nén SMC CS1 Series

- Thông số sản phẩm:

Loại

Bôi trơn, không bôi trơn

Khí thủy

Kích thước lỗ khoan

Ø125 ~ Ø300

 Ø125, Ø140, Ø160

Lưu chất

Không khí

Dầu tuabin

Aps suất thử nghiệm

1.57 MPa

Áp suất vận hành tối đa

0.97 MPa

 Áp suất vận hành tối thiểu

0.05 MPa

0.06 MPa

Tốc dộ piston

0 ~ 500 mm/s

0.5 ~ 200 mm/s

Bộ đệm

Có thể hoán đổi

Không có

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

0 ~ 70 °C (không đóng bang), Loại khí thủy: 5 ~ 60 °C

Dung sai hành trình

0 ~ 250: 0 ~ 1 | 250 ~ 1000: 0 ~ 1.4 | 1000 ~ 1500: 0 ~ 1.8

1501 ~ 2000: 0 ~ 2.2 | 2001 ~ 2400: 0 ~ 2.6

Giá đỡ

Các loại tjeo tiêu chuẩn