Xilanh tay kẹp SMC MHZ2

Xilanh tay kẹp SMC MHZ2

Xilanh tay kẹp SMC MHZ2

- Thông số sản phẩm:

Lưu chất

Không khí

Áp suất vận hành

Hành động kép

6Ø: 0.15 ~ 0.7 MPa

Ø10: 0.2 ~ 0.7 MPa

Ø16 - Ø40: 0.1 ~ 0.7 MPa

Hành động đơn

Thường mở

Ø6: 0.3 ~ 0.7 MPa

Ø10: 0.35 ~ 0.7 MPa

Ø16 - Ø40: 0.25 ~ 0.7 MPa

Thường đóng

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

-10 ~ 60 °C

Độ lặp lại

Ø6 - Ø25: ±0.01 mm

Ø32, Ø40: ±0.02 mm

Tần suất hoạt động tối đa

Ø6 - Ø25: 180 c.p.m

Ø32, Ø40: 60 c.p.m

Bôi trơn

Không cần

Hoạt động

Hành động đơn, hành động kép

Công tắc từ (lựa chọn)

Công tắc cứng (2 dây, 3 dây)