Xilanh tay kẹp SMC MHC2

Xilanh tay kẹp SMC MHC2

Xilanh tay kẹp SMC MHC2

- Thông số sản phẩm:

Lưu chất

Không khí

Áp suất vận hành

Hành động kép

0.1 ~ 0.6 MPa

Hành động đơn

0.25 ~ 0.6 MPa

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

-10 ~ 60 °C

Độ lặp

± 0.01mm

Tần suất vận hành tối đa

180 c.p.m

Bôi trơn

Không yêu cầu

Hành động

Hành động kép, hành động đơn

Công tắc từ (tùy chọn)

Công tắc rắn (2 dây, 3 dây)