Xilanh kẹp SMC MHL2 Series

Xilanh kẹp SMC MHL2 Series

Xilanh kẹp SMC MHL2 Series

- Thông số sản phẩm:

Kích thước lỗ khoan (mm)

10

16

20

25

32

40

Lưu chất

Không khí

Hoạt động

Hành động kép

Áp suất vận hành

0.15 ~ 0.6 MPa

0.1 ~ 0.6 MPa

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

-10 ~ 60 °C

Độ lặp

± 0.1

Bôi trơn

Không yêu cầu

Lực giữ hiệu quả (N) ở mức 0,5MPa

14

45

74

131

228

396