Xilanh kẹp SMC MHK2 Series

Xilanh kẹp SMC MHK2 Series

Xilanh kẹp SMC MHK2 Series

- Thông số sản phẩm:

Lưu chất

Không khí

Áp suất vận hành

Hành động kép

  • 6 MPa

Hành động đơn

Thường đóng

0.25 ~ 0.6 MPa

Thường mở

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

-10 ~ 60 °C

Độ lặp

± .0.01mm

Bôi trơn

Không yêu cầu

Hoạt động

Đơn / kép

Công tắc từ (tùy chọn)

Công tắc từ trạng thái rắn (2 dây, 3 dây)