Xilanh kẹp SMC MHF2 Series

Xilanh kẹp SMC MHF2 Series

Xilanh kẹp SMC MHF2 Series

- Thông số sản phẩm:

Lưu chất

Không khí

Áp suất vận hành

Ø8: 0.15 ~ 0.7 MPa

Ø12 – Ø20: 0.1 ~ 0.7 MPa

 

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

-10 ~ 60 °C (không ngưng tụ)

Độ lặp

0.05mm

Tần suất hoạt động tối đa

Hành trình ngắn

120 c.p.m

Hành trình trung bình

120 c.p.m

Hành trình dài

60 c.p.m

Bôi trơn

Không yêu cầu

Hoạt động

Hành động kép

Công tắc từ (tùy chọn)

Công tắc trạng thái rắn (3 dây, 2 dây)