Xilanh kẹp SMC MHW2

Xilanh kẹp SMC MHW2

Xilanh kẹp SMC MHW2

- Thông số sản phẩm

Lưu chất

Không khí

Áp suất vận hành

0.15 ~ 0.7 MPa

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

-10 ~ 60 °C

Độ lặp

± 0.02mm

Tần suất hoạt động tối đa

Ø20 – Ø25: 60 c.p.m

Ø32 – Ø50: 30 c.p.m

Bôi trơn

Không yêu cầu

Hoạt động

Hành động kép

Công tắc từ (tùy chọn)

Công tắc trạng thái rắn (3 dây, 2 dây)