Xilanh dẫn hướng SMC MGC Series

Xilanh dẫn hướng SMC MGC Series

Xilanh dẫn hướng SMC MGC Series

- Thông số sản phẩm:

Kích thước lỗ khoan

20

25

32

40

50

Hoạt động

Hành động kép

Lưu chất

Không khí

Áp suất thử nghiệm

1.5 MPa

Áp suất vận hành tối đa

1.0 MPa

Áp suất vận hành tối thiểu

0.15 MPa (ngang không tải)

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

-10 ~ 60 °C

Tốc độ piston

50 ~ 750 mm/s

Bộ đệm

Đệm khí

Bôi trơn

Không bôi trơn

Dung sai ren

JIS class 2

Dung sai hành trình

0.2 ~ 1.9 mm

Độ chính xác không quay

Ổ trục trượt

± 0.07°

± 0.06°

± 0.06°

± 0.05°

± 0.04°

Ống lót vòng bi

± 0.06°

± 0.05°

± 0.04°

± 0.04°

± 0.04°

Kích thước cổng đường ống

M5

1/8

1/4