Xilanh xoay SMC CRA1 Series

Xilanh xoay SMC CRA1 Series

Xilanh xoay SMC CRA1 Series

- Thông số sản phẩm:

Loại

Khí nén

Khí thủy

Kích thước

30

50

63

80

100

50

63

80

100

Lưu chất

Không khí

Dầu tuabin

Áp suất vận hành tối đa

1.0 MPa

Áp suất vận hành tối thiểu

0.1 MPa

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

0 ~ 60 °C (không đóng băng)

Bộ đệm

Không đi kèm, đệm khí

Không có

Phản ứng lại

Không

Trong vòng 1°

Dung sai góc quay

-

0 – 4 °