Xilanh khí nén SMC CU Series

Xilanh khí nén SMC CU Series

Xilanh khí nén SMC CU Series

- Thông số sản phẩm:

Kích thước lỗ khoan (mm)

6

10

16

20

25

32

Lưu chất

Không khí

Áp suất thử nghiệm

1.05 MPa

ÁP suất vận hành  tối đa

0.7 MPa

Áp suất vận hành tối thiểu

0.12 MPa

0.06 MPa

0.05 MPa

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

Không có công tắc từ:  –10 to 70°C (không đóng băng)

Có công tắc từ: –10 to 60°C (không đóng băng)

Bôi trơn

Không bôi trơn

Tốc độ piston

50 to 500 mm/s

Bộ đệm

Đệm cao su

Dung sai ren

JIS Class 2

Dung sai chiều dài hành trình

0 ~ 1mm