Nối nhanh khí nén SMC KS Series

Nối nhanh khí nén SMC KS Series

Nối nhanh khí nén SMC KS Series

- Thông số sản phẩm:

Lưu chất: không khí

Áp suất vận hành tối đa: 1.0MPa

Áp suất chân không vận hành tối đa: –100kPa

Áp suất phá hủy: 3.0MPa

Nhiệt độ lưu chất và môi trường: –5 to 60°C (không đóng băng)

Kiểu ren: JIS B0203, JIS B0209