Nối nhanh khí nén SMC KP Series

Nối nhanh khí nén SMC KP Series

Nối nhanh khí nén SMC KP Series

- Thông số sản phẩm:

Lưu chất: không khí, khí ni tơ, nước (tinh khiết)

Áp suất vận hành tối đa (20°C): 1MPa

Áp suất chân không hoạt động: –100kPa

Áp suất thử nghiệm (20°C): 3MPa

Nhiệt độ lưu chất và môi trường: – 20°C to 80°C

Ren: JIS B0203 (ren côn cho đường ống)

Chi tiết thông số và kích thước sản phẩm:

TAi-lieu-noi-nhanh-SMC-KP-KPQ-KPG