Van tiết lưu SMC JAS Series

Van tiết lưu SMC JAS Series

Van tiết lưu SMC JAS Series

- Thông số kỹ thuật:

Lưu chất: không khí

Áp suất thử nghiệm: 1.05 MPa

Áp suât vận hành tối đa: 0.7 MPa

Áp suất vận hành tối thiểu: 0.05 MPa

Nhiệt độ lưu chất và môi trường: −5 to 60 °C (không đóng băng)

Chất liệu ống sử dụng: Nylon, Soft nylon, Polyurethane, FEP, PFA

 
 
Chi tiết thông số và kích thước sản phẩm: