Bộ lọc chân không SMC ZFB Series

Bộ lọc chân không SMC ZFB Series

Bộ lọc chân không SMC ZFB Series

- Thông số kỹ thuật:

Lưu chất: Không khí / Nitơ

Áp suất vận hành: Áp suất âm

Áp suất thử nghiệm: 0.5 MPa

Phạm vi nhiệt độ hoạt động và môi trường: 0 to 60°C (không đóng băng)

Lọc: 30µm

Phần tử chênh lệch áp suất: 0.15 MPa

Vật liệu ống: Nylon / Soft Nylon / Polyurethane