Bộ lọc chân không SMC ZFA Series

Bộ lọc chân không SMC ZFA Series

Bộ lọc chân không SMC ZFA Series

- Thông số sản phẩm:

Lưu chất: không khí / ni tơ

Áp suất hoạt động: áp suất âm

Áp suất thử nghiệm: 0.5 MPa

Nhiệt độ hoạt động: 5 to 60°C

Lọc: 30µm

Chênh lệch áp suất các bộ phận: 0.15MPa