Xy lanh SMC CXSJM6-10/CXSJM6-20/CXSJM6-30/CXSJM6-40/CXS6-50

Xy lanh SMC CXSJM6-10/CXSJM6-20/CXSJM6-30/CXSJM6-40/CXS6-50

Xy lanh SMC CXSJM6-10/CXSJM6-20/CXSJM6-30/CXSJM6-40/CXS6-50

Thông tin sản phẩm Xy lanh SMC CXSJM6-10

Model: CXSJM6-10

Thương hiệu: SMC

Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 60 ° C

Chiều dài: 52mm

Chiều rộng: 13.4mm

Chiều cao: 32mm

Trọng lượng: 0.047kg

CXSJM6-10

 

Bản vẽ và mô tả các chi tiết của xi lanh SMC CXSJM6