Công nghệ gia công khuôn mẫu

 • Công nghệ gia công khuôn mẫu

  Công nghệ gia công khuôn mẫu có độ bóng và độ chính xác cao. Gia công hoàn chỉnh khuôn mẫu trên trung tâm đứng 3 trục


  Công nghệ gia công khuôn mẫu

  1) Công nghệ gia công khuôn mẫu có độ bóng và độ chính xác cao:        

     

    

   

  Gia công Thân khuôn và Lõi khuôn đúc, khuôn ép nhựa

  2) Gia công hoàn chỉnh khuôn mẫu trên trung tâm đứng 3 trục:

     

                       Phay hoàn chỉnh khuôn trên trung tâm gia công  trục

  3) Gia công chi tiết cỡ lớn, phức tạp trên trung tâm gia công 5 trục:

      

         Gia công thân khuôn mẫu lớn Gia công chi tiết dạng cánh quạt       

                  Gia công trục xoắn Gia công trục cán, trục in

   

      
   

              Gia công chi tiết thân máy Gia công chi tiết vỏ động cơ

  4) Đo kiểm tra sản phẩm trên trung tâm gia công ngay sau khi phay xong:

   

  Đo đường kính, khoảng cách, toạ độ điểm, độ tròn, độ côn vv..