Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017

  • Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017

    Công ty Thiết bị công nghiệp An Phước xin thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017


    Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017

          Công ty Thiết bị công nghiệp An Phước xin thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017 đến toàn thể công nhân viên trong công ty và khách hàng thời gian nghỉ như sau: