CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP AN PHƯỚC

Địa chỉ: Phường Suối Hoa, T.P Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0965 383 193

Email: thietbicongnghiepanphuoc@gmail.com