Module Delta DVP04TC-S

 

Danh mục:

Mô tả

Module Delta DVP04TC-S

Module DVP04TC-S có độ phân giải 0.1 độ, gồm 4 kênh chuyển đổi tín hiệu can nhiệt. Cùng một lúc có thể xem cả độ C và độ F

Sơ đồ kết nối tín hiệu cảm biến nhiệt về Module DVP04TC-S: Tại đây ngõ vào cảm biến nhiệt độ dạng Themocouple TC:

Sơ đồ kết nối tín hiệu cảm biến nhiệt về module DVP04TC-S

 

Module DVP04TC-S có thể nhận được 5 loại cặp nhiệt như:

– J-type: -100°C ~ 700°C

– T-type: -100°C ~ 350°C

– R-type: -10°C ~ 1,700°C

– K-type: -100°C ~ 1,000°C

– S-type: -10°C ~ 1,700°C

Hình ảnh sản phẩm Module DVP04TC-S

 

Để đọc được nhiệt độ từ cảm biến gắn với module, ta cần quan tâm tới các thanh ghi sau:

– Thanh ghi số 1: bao gồm 16 bit nhị phân (từ b0 – b15) được chia như sau:

+ b0 – b2 : chọn loại can nhiệt ngõ vào kênh 4.

+ b3 – b5 : chọn loại can nhiệt ngõ vào kênh 3.

+ b6 – b8 : chọn loại can nhiệt ngõ vào kênh 2.

+ b9 – b11 : chọn loại can nhiệt ngõ vào kênh 1.

+ b12 – b15 : không sử dụng.

– Thanh ghi số 6, 7, 8, 9: Là những thanh ghi chứa các giá trị nhiệt độ cho các kênh tương ứng: CH1, CH2, CH3, CH4