Xilanh 3 trục SMC MGJ

Danh mục:

Mô tả

Kích thước lỗ khoan (mm)

6

10

Hoạt động

Hành động kép

Lưu chất

Không khí

Áp suất thử nghiệm

1.05 MPa

Áp suất vận hành tối đa

0.7 MPa

Áp suất vận hành tối thiểu

0.15 MPa

Nhiệt độ môi trường và lưu chất

-10 ~ 60 °C (không đóng bang)

Bộ đệm

Đệm cao su ở 2 đầu

Bôi trơn

Không cần bôi trơn

Tốc độ piston

50 ~ 500 mm/s

Dung sai ren

JIS class 2

Dung sai hành trình

0 ~ 1 mm

Kích thước cổng

M3

Kích thước đường dẫn

Ø5

Ø6