Xilanh khí nén SMC CJ2 Series

Danh mục:

Mô tả

Kích thước lỗ khoan

6

10

16

Hoạt động

Hành động kép, trục đơn

Lưu chất

Không khí

Áp suất thử nghiệm

1.0 MPa

Áp suất vận hành tối đa

0.7 MPa

Áp suất vận hành tối thiểu

Đệm cao su

0.12 MPa

0.06 MPa

Đệm khí

0.1 MPa

Nhiệt độ lưu chất và môi trường

Không có công tắc từ: -10 ~ 70 °C

Có công tắc từ: -10 ~ 60 °C

Bộ đệm

Đệm cao su

Đệm cao su / đệm khí

Bôi trơn

Không yêu cầu

Tốc độ piston

Đệm cao su

50  ~ 750 mm/s

Đệm khí

50 ~ 1000 mm/s

Động năng cho phép (J)

Đệm cao su

0.012

0.035

0.09

Đệm khí

(Chiều dài đệm hiệu quả)

0.07

(9.4mm)

0.18

(9.4mm)

Dung sai hành trình

0 ~ 1 mm