Xilanh khí nén SMC CS1 Series

Xuất xứ: liên hệ
Model: SMC CS1
Tình trạng: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Liên hệ: 0965.383.193 để được tư vấn chi tiết

Danh mục:

Mô tả

Thông tin sản phẩm Xilanh khí nén SMC CS1 Series

Loại: Bôi trơn, không bôi trơn/Khí thủy

Kích thước lỗ khoan: Ø125 ~ Ø300/ Ø125, Ø140, Ø160

Lưu chất: Không khí, Dầu tuabin

Aps suất thử nghiệm: 1.57 MPa

Áp suất vận hành tối đa: 0.97 MPa

Áp suất vận hành tối thiểu: 0.05 MPa – 0.06 MPa

Tốc dộ piston: 0 ~ 500 mm/s/0.5 ~ 200 mm/s

Bộ đệm: Có thể hoán đổi

Nhiệt độ lưu chất và môi trường: 0 ~ 70 °C (không đóng bang), Loại khí thủy: 5 ~ 60 °C

Dung sai hành trình: 0 ~ 250: 0 ~ 1 | 250 ~ 1000: 0 ~ 1.4 | 1000 ~ 1500: 0 ~ 1.8/ 1501 ~ 2000: 0 ~ 2.2 | 2001 ~ 2400: 0 ~ 2.6

Giá đỡ: Các loại theo tiêu chuẩn